fbpx Disclaimer | BOKRIJK Run

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer.

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, ziet u af van alle mogelijke claims tegen Bokrijk Run of haar werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Bokrijk Run aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de organisatie op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit via de elektronische weg mogelijk is. Desondanks kan door Bokrijk Run geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Bokrijk Run staan. Bokrijk Run draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of Bokrijk Run in het algemeen.

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, brochures, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen en logo's, zijn eigendom van Bokrijk Run. De auteursrechten van deze website liggen bij Bokrijk Run. Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met Bokrijk Run. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kan hiervoor gebruikmaken van het contactformulier.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen.